Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach

PRZEDSZKOLE - SZKOŁA PODSTAWOWA - LICEUM

Dyrekcja i nauczyciele:

Dyrektor ZPO

mgr Robert Soja

Wicedyrektor ZPO

mgr Wioletta Cieciura

biologia

mgr Dominika Kołacz

chemia

mgr Wioletta Cieciura
mgr Dominika Kołacz

mgr Marta Lasota

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wojciech Ciach

edukacja przedszkolna

mgr Iwetta Bzduch

mgr Barbara Chaja

mgr Dorota Wyrzykowska-Tadie

edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Grzesik

mgr Grażyna Lipiec

mgr Ewelina Śliwińska

mgr Małgorzata Winiarczyk

mgr Bożena Zarębkiewicz

fizyka

mgr Danuta Zając

geografia

mgr Joanna Dynkowska
mgr Agnieszka Śmiechowska

historia/historia i społeczeństwo/historia i teraźniejszość

mgr Robert Soja

mgr Tomasz Styczeń

informatyka

mgr Grzegorz Janowski

mgr Agnieszka Skrzypczak

język angielski

mgr Leszek Kiciński
mgr Grzegorz Janowski

mgr Joanna Stelmach

język niemiecki

mgr Agnieszka Węglarczyk – Podolecka

język polski

mgr Agnieszka Brzyszcz

mgr Dorota Czerwińska

mgr Małgorzata Grądziel

mgr Monika Ziemnicka

matematyka

mgr Katarzyna Juda

mgr Edyta Smardz

mgr Elżbieta Wódz

muzyka

mgr Agnieszka Skrzypczak

nauczyciel wspomagający, rehabilitant

mgr Anna Grębowiec

pedagog

mgr Ewelina Śliwińska

plastyka

mgr Agnieszka Skrzypczak

przyroda

mgr Dominika Kołacz

technika

mgr Dorota Czerwińska

religia

mgr Agnieszka Bielecka – Lasota

mgr Jerzy Lasota

wiedza o społeczeństwie

mgr Tomasz Styczeń

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Czerwińska

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Ciach
mgr Wojciech Ciach
mgr Piotr Głowacki

zajęcia logopedyczne

mgr Agnieszka Brzyszcz

biblioteka

mgr Joanna Stelmach

doradztwo zawodowe

mgr Leszek Kiciński

Skip to content