menu


rekrutacja


podręczniki


Samorząd Uczniowski


plan lekcji


zajęcia pozalekcyjneorganizacje i koła


kalendarz  roku szkolnego


filharmonia


biblioteka


uczniowie


osiągnięcia


projekty


linki


wydarzenia


archiwum


nauka i zabawa
licznik odwiedzin

Liczniki na bloga

stronę przeglądaużytkowników

Finharmonia

Koncerty Filharmonii Narodowej

„Bez muzyki życie byłoby błędem” pisał niemiecki filozof Fryderyk Nitzche.
Filharmonia Narodowa pozwala ustrzec młodych słuchaczy od tego błędu.
Koncerty w szkołach , opatrzone komentarzem słownym, dają dzieciom i młodzieży szanse poznawania wartościowej muzyki, która może przerodzić się w trwałą potrzebę obcowania z tą dziedziną sztuki.


Koncerty adresowane są do wszystkich młodych słuchaczy – zarówno tych, którzy lubią muzykę klasyczną, jak i tych, którzy traktują ją z rezerwą.
Zdolność wrażliwego odbioru muzyki jest cenną wartością, która wzbogaca nasze życie duchowe. Nie wszystkich natura wyposażyła w tę wrażliwość i nie wszyscy posiadają odpowiednie przygotowanie do jej odbioru. Dlatego zadaniem artystów i prelegentów Filharmonii Narodowej jest przygotowanie i otwarcie młodych słuchaczy do rozumienia i potrzeby obcowania z wartościową muzyką. Oby ta potrzeba była tak trwała, że bez względu na różne zainteresowania i wykształcenie uczniów będzie towarzyszyła im w życiu „na dobre i na złe”.

Refleksja nad znaczeniem edukacji w tradycji europejskiej sięga czasów starożytnej Grecji. Już dwa i pół tysiąca lat temu zrodziła się ciągle aktualna myśl, że edukacja jest wyrazem kultury, a kultura jest wynikiem edukacji. I to właśnie one – kultura i edukacja – decydują o poziomie intelektualnym, duchowym i moralnym jednostek i społeczeństw w każdej epoce. 

We współczesnym świecie, zdominowanym produktami kultury masowej, potrzeba edukacji w ogóle, w tym edukacji muzycznej, szczególnie wzrasta, bo daje młodzieży szansę na poznawanie i obcowanie ze światem kultury wyższej. 

Jak Ja k napisał Johann Wolfgang Goethe: „piękno musi być popierane, gdyż niewielu je reprezentuje, a tak wielu potrzebuje”. Ta myśl, przekładająca się na stuletnią praktykę upowszechniania wartościowej muzyki wśród kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży, przyświecała twórcom Filharmonii Warszawskiej i nadal przyświeca jej kontynuatorce – Filharmonii Narodowej.

Koncert Filharmonii Narodowej spełniają zadanie edukacyjne wprowadzania w świat dźwięków, tłumaczenia języka i treści sztuki muzycznej, a także ukazywania obszarów piękna, które są w niej zawarte, mogą rozbudzić u młodych ludzi prawdziwą muzyczna pasję.

Każdy koncert trwa 45 minut, ma inny temat, program i wykonawców. Tematy koncertów są realizowane w różnych wersjach dostosowanych do wieku uczniów. Na każdy miesiąc roku szkolnego przypada jeden koncert.


ważne


kontakt:

adres:

Zespół Placówek

Oświatowych

Chobrzany 110

27-650 Samborzec

 telefon:

15-8314318

fax:

15-8314320

email:

zpocho@wp.pl

zszpchobrzany@wp.plCopyright © 2009-2011 ZPO Chobrzany

szablony www