menu


ochrona danych osobowych


podręczniki


Samorząd Uczniowski


plan lekcji


zajęcia pozalekcyjne


organizacje i koła


kalendarz  roku szkolnego


filharmonia


biblioteka


uczniowie


osiągnięcia


pegagog/logopeda


linki


wydarzenia


archiwum


dla nauczyciela


dla rodzica


nauka i zabawa


ULKS
zobacz Księgę Gości

wpisz się do Księgi Gości
licznik odwiedzin

Liczniki na bloga

stronę przeglądagości

 

statystykiAktualności


godzina

PRACOWNIA EDUKACJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ –CZYSTE POWIETRZE, WODA, GLEBA

 ORAZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

      
                    

Gmina Samborzec przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach którego można było uzyskać dofinansowanie zadania pn. ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

28 czerwca 2018 roku została podpisana z WFOŚiGW w Kielcach  umowa na realizację zadania, w ramach którego pracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej w Chobrzanach została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowity koszt zadania to 30 000 złotych, w tym dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 25 000 złotych, wkład Gminy Samborzec to 6000 złotych
,,CZAS NA TIK!”

        Od września 2018 roku do stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej w Chobrzanach, będzie realizowany projekt  ,,Czas na TIK!”.Projekt jest  dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 25 nauczycieli i 80 uczniów klas  IV-VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 3 uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji oraz doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chobrzanach  w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania   w zakresie kształcenia ogólnego.

      
                    


17 września - 79 rocznica
napaści Związku Radzieckiego na Polskę


     
                    
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018
godzina 8.00 - msza św.
godzina 9.00 - inauguracja na sali gimnastycznej

                          
1 września - 79 rocznica
wybuchu II Wojny Światowej


     
                    
     
                    Karta Dużej Rodziny
     Karta Dużej Rodziny - przyjmowanie wniosków - więcej informacji na stronie Urzędu Gminy w Samborcu www.samborzec.pl


 


ciekawostki o Polsce
                          
  
    

ważne

kontakt:


  adres:
  Zespół Placówek
  Oświatowych
  Chobrzany 110
  27-650 Samborzec
 
  telefon:
  15-8314318

 
fax:
  15-8314320

  email:
  zpocho@wp.pl
  zszpchobrzany@wp.pl


10, 11, 12 

kwietnia 2019

egzamin gimnazjalny

15,16,17 kwietnia 2019

egzamin ośmioklasisty

więcej >>

rok 2018 rokiem:

100 lecia Odzyskania Niepodległości

więcej >>

Akcja Pajacyk
Copyright © 2009-2014 ZPO Chobrzany

szablony www