menu


rekrutacja


podręczniki


Samorząd Uczniowski


plan lekcji


zajęcia pozalekcyjne


organizacje i koła


kalendarz  roku szkolnego


filharmonia


biblioteka


uczniowie


osiągnięcia


projekty


linki


wydarzenia


archiwum


dla nauczyciela


dla rodzica


nauka i zabawa


FORUM
zobacz Księgę Gości

wpisz się do Księgi Gości
licznik odwiedzin

Liczniki na bloga

stronę przeglądagości

 
Aktualności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHKlauzula informacyjna ogólna dla rodziców oraz uczniów                          Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.)  , zwanego dalej „RODO” informuje się uczniów oraz rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach  danych osobowych uczniów jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. Adres Zespołu Placówek Oświatowych: Chobrzany 110,  27-650 Samborzec,               tel.  (15) 831 43 18.


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Dziuba, tel. (15) 8314443  wew. 29,                    e-mail: iod@samborzec.pl.

3. Dane osobowe uczestników zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach  ustawowych zadań, określonych w  min. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od uczestników dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Uczniowie którzy ukończyli 18 lat Zespołu placówek Oświatowych w Chobrzanach mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Rodzice bądź opiekunowie prawni  uczniów którzy nie ukończyli 18 roku życia Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach mają prawo dostępu do danych swoich dzieci oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, rodzice bądź opiekunowie prawni uczniów którzy nie ukończyli 18-stu lat mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Uczniowie którzy ukończyli 18 lat oraz Rodzice uczniów którzy nie ukończyli 18-go roku życia mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez uczestnika jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani.

 
ważne

kontakt:


  adres:
  Zespół Placówek
  Oświatowych
  Chobrzany 110
  27-650 Samborzec
 
  telefon:
  15-8314318

 
fax:
  15-8314320

  email:
  zpocho@wp.pl
  zszpchobrzany@wp.pl


3 kwietnia 2012

sprawdzian klasy VI
więcej >>


24, 25,26, 

kwietnia 2012

egzamin gimnazjalny
więcej >>


1 czerwca 2012

prezentacja projektów edukacyjnych


rok 2011 rokiem:

Marii Skłodowskiej Curie

Czesława Miłosza

więcej >>

Pogoda w SandomierzuPogoda w Sandomierzu

Akcja Pajacyk
Copyright © 2009-2011 ZPO Chobrzany

szablony www