menu


rekrutacja


podręczniki


Samorząd Uczniowski


plan lekcji


zajęcia pozalekcyjneorganizacje i koła


kalendarz  roku szkolnego


filharmonia


biblioteka


uczniowie


osiągnięciaprojekty


linki


wydarzenia


archiwum


nauka i zabawa
licznik odwiedzin

Liczniki na bloga

stronę przeglądaużytkowników

Projekty edukacyjne


Projekt Comenius "Wielkie Umysły"


W ramach unijnego programu Comenius Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach realizuje w latach 2010 - 2012 projekt współpracy szkół europejskich pod hasłem "Wielkie Umysły".
Szkołami partnerskimi są szkoły podstawowe z Hiszpanii - CEIP Senora de Fatima z Aldea del Fresno k. Madrytu, z Chorwacji - II Osnovna Skola z miejscowości Bjelovar, z Irlandii - Scoil Bhride z Longford k. Dublina i Wielkiej Brytanii - Saint Oswald's Catholic Junior School z Liverpool. Wiek uczniów realizujących projekt miesci się w przedziale od 10 -15 lat. Projekt jest w całości finansowany z Funduszy Unii Europejskiej. Organizacją zarządzającą projektem Comenius w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

    Celem projektu jest ukazanie różnorodności kulturowej Europy poprzez prezentację i poznawanie sylwetek znaczących postaci oraz ich osiągnięć z dziedziny nauki, kultury i polityki. Zadaniem projektu jest również uświadomienie uczestnikom projektu, że ich dziedzictwo narodowe ma znaczący wkład w kształtowanie kultury europejskiej. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą prezentować sylwetki wybranych przez siebie osobistości oraz poznawać wybitne postacie pochodzące z krajów partnerskich. W tym celu uczniowie wybiorą się na różne wycieczki edukacyjne oraz będą pracować w projekcie przy u życiu technologii informacyjnej. Część pracy będzie wykonywana na platformie internetowej e-twinning, co pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności pracy. Komunikacja między uczniami odbywać się będzie w języku angielskim. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie udoskonalą swoje kompetencje kluczowe takie jak: znajomość języków obcych, znajomość technologii informacyjnej, czy pogłębienie wiedzy o świecie. Praca metodą projektu pobudzi uczniów do twórczego myślenia i przez to zachęci do nauki.
W trakcie projektu planowane są wyjazdy nauczycieli do szkól partnerskich z udziałem młodzieży. 
    Produktem końcowym projektu będzie film edukacyjny prezentujący prace projektowe młodzieży oraz dorobek "Wielkich Umysłów" europejskich.Projekt FeniksProgram FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       Szkolnym kordynatorem projektu jest Magdalena Wójcik.
W ramach tego 3-letniego projektu odbywają się:
- seminaria metodyczne dla nauczycieli
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach
- wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach
- fizyka w praktyce, zajęcia dla uczniów na uczelniach
- konkursy projektów naukowych
- Internetowa Liga Fizyczna
- doposażanie pracowni w pomoce dydaktyczne

       W ramach projektu Feniks uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas tych zajęć wykonują szereg eksperymentów i doświadczeń przy czym dobrze się bawią.
     W ramach tego projektu gościliśmy w naszej szkole, już po raz drugi pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Kielc, którzy przedstawili młodzieży programy popularyzujące fizykę.Projekt
PIERWSZAKI3.01.2011 r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja III etapu Projektu Edukacyjnego Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Podczas realizacji Projektu, uczniowie uczą się asertywności, korzystania z różnych źródeł, twórczego myślenia literackiego, wyrażania własnych przemyśleń i zasad  kulturalnego prowadzenia rozmów.
W ramach Projektu dzieci kl. I brały udział w konkursie plastycznym „Bawię się o każdej porze roku”. W nagrodę za udział każde dziecko otrzymało kalendarz na 2011 r.


ważne


kontakt:

adres:

Zespół Placówek

Oświatowych

Chobrzany 110

27-650 Samborzec

 telefon:

15-8314318

fax:

15-8314320

email:

zpocho@wp.pl

zszpchobrzany@wp.plCopyright © 2009-2011 ZPO Chobrzany

szablony www